Benvido ao antigo chuza. Esta web é de só lectura. Preme aquí para ires ao novo Chuza!
 

Información sobre valores de karma e límites


karmaO karma dun usuario pode ir de 1 a 20.

O karma base vai de 6 a 9. Aumentando a unha velocidade de 1 por ano, a contar desde a data da primeira historia publicada en portada dese usuario.

Un usuario normal obtén o estado 'special' cando o seu karma > 17 e pérdeo cando o seu karma < 12.

Karma mínimo para votar comentarios: 5.5.

Karma instantáneo gañado por un usuario no momento que se publica un dos seus envíos: 1.

Karma instantáneo gañado por un usuario no momento que se despublica un dos seus envíos: 1.2.

Karma instantáneo gañado por un usuario no momento que se descarta un dos seus envíos: 0.2.

Karma que se engade ao cálculo diario de karma por cada envío publicado: 2 (até un máximo de 4).
comentarios Tempo para editar un comentario: 4 minutos.

Karma a partir do cal se destacan os comentarios: 100.

Karma a partir do cal se ocultan os comentarios: -100.

Límite de comentarios por historia2718: .

Tempo que permanecen abertos os comentarios en historias en portada: 7 días.

Tempo que permanecen abertos os comentarios en historias pendentes: 3 días.

Tempo que permanecen abertos os comentarios en historias descartadas: 1 día.

Tempo que permanecen abertos os comentarios en historias autodescartadas: 1 día.

Tempo que permanecen abertos os comentarios en historias descartadas por abuso: 12 horas.

Tempo que debe pasar desde o rexistro para que un novo usuario poida comentar: 1 hora.
historias abertas Tempo que permanecen abertas as historias: 7 días.

Tempo abertos os negativos se se estendeu o tempo de voto negativo: 7 días.

Tempo abertos os negativos se non se estendeu o tempo de voto negativo: : 2 horas.
envíos Límite de envíos global para usuarios con karma <= 10 (enviáronse demasiadas historias nos últimos 3 minutos): 10 votos cada 3 minutos.

Límite de envíos global para usuarios con karma > 10 (enviáronse demasiadas historias nos últimos 3 minutos): 15 votos cada 3 minutos.

Límite de envíos por usuario nas últimas 24 horas (debes agardar, tes demasiadas historias na fila das últimas 24 horas): 12 envíos.

Tempo que tarda un rascuño en eliminarse automaticamente: 20 minutos.

Máximo de rascuños por usuario (fixeches demasiados intentos, debes agardar ou continuar con eles desde a cola de descartadas): 3.

Porcentaxe de karma de historia que sofre un «depublish» e volta a pendentes: 5.
rexistros Os nomes de usuario deben ser de 3 ou máis caracteres e comezar por unha letra.

As señas deben ser de 6 ou máis caracteres e incluír maiúsculas, minúsculas e números.

Rexistros desde o mesmo enderezo IP: para rexistrar outro usuario desde o mesmo enderezo IP debes agardar 24 horas..

Rexistros desde a mesma subrede (xxx.yyy.zzz.*): para rexistrar outro usuario desde a mesma rede debes agardar 6 horas..

Rexistros desde a mesma subrede (xxx.yyy.*.*): para rexistrar outro usuario desde a mesma rede debes agardar uns minutos (unha hora).
chíos Karma a partir do cal se destacan os chíos: 100.

Karma a partir do cal se ocultan os chíos: -50.

Tempo de espera entre chíos: 1 minuto.

Tempo de edición de chíos: 1 hora

Tempo de edición de chíos sendo admin: 10 días

O karma que gaña ou perde un usuario polos votos ós seus chíos é 5 veces menor ao karma que tería conseguido se eses mesmos votos foran aos seus comentarios.
fórmulas O «depublish» ocorre cando a suma do karma dos votantes de negativos > suma do karma dos votantes de positivos ou que a suma dos votantes negativos > (karma da historia / 2).

Para o «depublish» tamén debe cumprirse que a suma do karma dos votantes de negativos > (karma do envío / 6) ou que o núm. de votos negativos > (núm. de votos positivos / 6).

Para que sexan contados nas sumas de karma do cálculo dun «depublish», os usuarios que voten positivo deben ter karma > 7.4 e os que voten negativo karma > 6.

Considérase «novo usuario» aos usuarios que non tiveran enviado ningunha historia ou se cadastraran fai menos de 3 días.

Un «novo usuario» só poderá enviar 1 historias cada 1 hora (debes agardar, xa se enviaron varias co mesmo usuario ou enderezo IP).

Un «novo usuario» con envíos recentes ( < 1 hora) e karma < 12 non poderá enviar se eses envíos tiveron máis de 10 negativos e os negativos > (positivos * 1,5).

Chuza